amerika-houdt-saudi-arabie-aansprakelijk-voor-911

“Amerika houdt Saudi-Arabië aansprakelijk voor 9/11.”

De Amerikaanse Senaat heeft op 28 September 2016 een Wet aangenomen voor aansprakelijkheid van een buitenlandse staat voor terrorisme (de “Justice Against Sponsors of Terrorism Act”, S.2040 – 114th Congress (JASTA)).

Wat houdt deze wet in?

Dat landen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van slachtoffers van terrorisme als die landen willens en wetens hebben meegewerkt aan of hebben geholpen bij het toebrengen van fysieke of materiele schade aan een particulier. Deze wet bepaalt dat alleen Amerikaanse rechters bevoegd zijn bij dergelijke claims en ook alleen bij claims van Amerikaanse staatsburgers. Amerikaanse rechters zijn niet bevoegd om te oordelen over aansprakelijkheid van landen gebaseerd op een nalaten of een onzorgvuldig handelen door die landen. Nederland kan dus op basis van deze wet niet aansprakelijk worden gehouden omdat bijv. een terrorist op Schiphol door de douane is geglipt.

Waarom is deze wet zo bijzonder?

In het internationale recht geldt het immuniteitsbeginsel, hetgeen betekent dat een land niet gedaagd kan worden voor een buitenlandse rechter.

Wie kunnen een beroep op deze wet doen?

Slachtoffers van terroristische daden van een internationaal karakter (niet zijnde oorlogsdaden) die zijn (a) gepleegd in de Verenigde Staten en/of (b) geregisseerd, opgezet of geautoriseerd door een buitenlandse terreurorganisatie (waar die terreurdaden ook begaan mogen zijn), waaronder ook uitdrukkelijk slachtoffers van 9- 11.

Ingrijpen in procedure door Amerikaanse overheid 

Het Openbaar Ministerie (Attorney General) mag in een dergelijke civiele procedure tussenbeide komen indien de Minister van Buitenlandse Zaken verzekert dat er te goeder trouw onderhandelingen gaande zijn met het betreffende land over vergoeding van de schade. Het effect is dat de procedure met 180 dagen wordt aangehouden, welke aanhouding één keer met nog eens 180 dagen verlengd kan worden.

Waarom is President Obama tegen deze wet?

De Senaat heeft dit wetsvoorstel doorgedrukt door middel van een bijzondere meerderheid, als gevolg waarvan het Presidentiele Veto over dit voorstel is doorkruist en dit wetsvoorstel dus kracht van wet krijgt.

Saudi Arabië kan als gevolg met haar banden met daders van de aanslagen op 9/11 claims verwachten met o.a. vele internationale executiegeschillen tot gevolg, met grote internationaalpolitieke effecten. Daarnaast waarschuwen vele criticasters van deze wet, waaronder President Obama, waarschuwen voor het precedent dat hiervan uitgaat. Met deze wet wordt inbreuk gemaakt op het beginsel van internationaal recht van immuniteit van een land en daarmee van soevereiniteit. Andere landen zouden dit beginsel nu ook wel eens kunnen gaan verlaten.
Dan is het bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat de Verenigde Staten zelf aansprakelijk zullen worden gehouden voor haar hulp aan bepaalde partijen in conflictgebieden (bijvoorbeeld aan Israël in de bezette gebieden).

Wat betekent deze wetgeving voor Certa?

Niets, Certa Legal heeft niet de ambitie om Amerikaanse staatsburgers bij te staan in hun schadevergoedingsacties en geen aspiraties op het terrein van Amerikaans recht. Certa Legal vindt het wel altijd leuk om een stapje verder te denken.