amerika-houdt-saudi-arabie-aansprakelijk-voor-911

“Amerika houdt Saudi-Arabië aansprakelijk voor 9/11.”

De Amerikaanse Senaat heeft op 28 September 2016 een Wet aangenomen voor aansprakelijkheid van een buitenlandse staat voor terrorisme (de “Justice Against Sponsors of Terrorism Act”, S.2040 – 114th Congress (JASTA)). Wat houdt deze wet in? Dat landen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van slachtoffers van terrorisme als die landen willens en wetens hebben meegewerkt aan of hebben geholpen …

Beschikking Ondernemingskamer inzake enquêteprocedure Stichting Meavita Nederland

S.D.W. Gratama en J.G.A. Struycken Inleiding en procedureverloop Op 2 november 2015 heeft de Ondernemingskamer (ECLI:NL:GHAMS:2015:4454) in een 113 bladzijden tellende uitspraak vastgesteld dat binnen het gefailleerde zorgconcern Meavita sprake is geweest van wanbeleid en dat diverse bestuurders en commissarissen hiervoor verantwoordelijk zijn. Deze zaak kreeg al veel aandacht in de media, niet in de laatste plaats omdat de voorzitter …

Project X Haren: Verhaal schade reljongere op ouders

Vele daders van het drama in Haren waar een feestje uitmondde in een miljoenen kostende orgie van geweld zijn gepakt of identificeerhaar. De minderjarigheid van de daders is een probleem voor verhaal van de schade. Daarom moeten ouders voortaan risico aansprakelijk zijn voor hun kinderen tot zij 18 jaar zijn. Voor kinderen ouder dan 14 jaar zijn de ouders zelden …

Na flex-bv is er nog een heel lange weg te gaan

Maandag wordt de wet Flexibilisering BV-recht van kracht. Dit verdient een groot compliment. Het dwingende BV-recht wordt hanteerbaarder voor ondernemers zonder dat crediteuren aan rechtsbescherming inboeten. De aangebrachte wijzigingen zijn ingrijpend. Echter, vele mogelijke snelle winsten zijn niet behaald; vooral het handelsregister kan nog vele slagen maken. Gevolg is dat ons vennootschapsrecht nog steeds niet modern Is. Boek 2 van …

Sluit geen SLA meer af

Hoe vaak sluit u een SLA af bij een contract? Podiumauteur Joris Struycken pleit voor het afschaffen van de SLA. Immers, als de details zo belangrijk zijn horen ze thuis in het contract. In alle andere gevallen volstaat een simpel contract. De SLA is een afkorting die voor menig manager een stopwoord is. Vele deals worden gesloten met de toverspreuk: …

“Rechter verwijt ING misleiding”

“Rechter verwijt ING misleiding” Casus In december 2005 heeft een dochtermaatschappij van ING alle aandelen in Arenda Holding B.V. verkocht aan Amodo Europe BV voor een bedrag van EUR 21,5 mio. Amodo is een onderneming die zich bezighoudt met persoonlijke kredietverlening. Onder andere door middel van de formule Vola (bekend van de slogan ‘Vola, Vola, Vola, voor geld’). Het management …

Certa Legal vat het Regeerakkoord VVD-PVDA samen vanuit bedrijfsjuridisch perspectief

Het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 is aanzienlijk uitgebreider dan de onderstaande samenvatting laat zien. De onderstaande samenvatting concentreert zich op de maatregelen die voor een werkgever/ondernemer vanuit een bedrijfsjuridisch perspectief van direct belang zijn. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld grote ombuigingen en bezuinigingen voorgenomen voor de zorgsector en de sociale zekerheid. Herziening Ontslagrecht en het recht op WW Het ontslagrecht …