Bent u als werkgever gebonden aan toezeggingen door een leidinggevende?

Is het in uw organisatie wel eens voorgekomen? Een leidinggevende doet de toezegging aan een werknemer dat zijn arbeidsovereenkomst zal worden verlengd, terwijl de leidinggevende hiertoe niet bevoegd is. Bent u als werkgever dan gebonden aan deze toezegging van de leidinggevende? Kort geding De rechtbank Amsterdam heeft op 22 januari 2016 in een kort geding hierover geoordeeld. Het ging in …

2016: De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht

Het jaar 2016 zal ook op arbeidsrechtgebied de nodige wijzigingen met zich meebrengen. Tijd om een aantal van de belangrijkste wijzigingen onder uw aandacht te brengen. 1. Wijzigingen WW Per 1 januari 2016 wijzigt de maximale duur en de opbouw van WW. Duur van de WW De maximale duur van een WW-uitkering was tot 1 januari 2016 38 maanden. Vanaf …

Het pensioenontslag en doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Welke mogelijkheden zijn er?

Veel organisaties hebben wel een oudere werknemer in dienst die de AOW-gerechtigde leeftijd nadert. Sommige van deze werknemers gaan direct met pensioen, terwijl andere nog willen blijven doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Hoe zit het ook alweer met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en het eindigen van de arbeidsovereenkomst, de aanzegplicht en de wettelijke regels omtrent …

Het concurrentiebeding: ontwikkelingen na invoering van de WWZ

Het concurrentiebeding blijft een terugkerend onderwerp van discussie in het arbeidsrecht. Door de invoering van de WWZ zijn de regels voor het concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gewijzigd. Nu deze wijzigingen bijna een half jaar geleden zijn doorgevoerd is het tijd voor een update over de ontwikkelingen van het concurrentiebeding in de jurisprudentie. Uitgangspunt: recht op vrije arbeidskeuze In …

Reistijd arbeidstijd voor werknemers zonder vaste werkplek

Reistijd arbeidstijd voor werknemers zonder vaste werkplek Het Europese Hof heeft op 10 september 2015 bepaald dat de tijd die werknemers zonder vaste werkplek dagelijks kwijt zijn aan reizen tussen hun woonplaats en de locatie van hun eerste en laatste klant, geen “rusttijd” maar “arbeidstijd” is.  Er is veel commotie ontstaan naar aanleiding van dit arrest. Volgens FNV-bestuurder Patijn heeft …

Is uw tandartspraktijk al WWZ-proof?

In 2015 verandert het arbeidsrecht rigoureus door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Deze veranderingen hebben directe gevolgen voor werkgevers. In dit artikel worden vier onderwerpen belicht die rechtstreeks van invloed zijn op de positie van zowel werkgevers als werknemers: de aanzegverplichting, het proeftijdbeding, het concurrentiebeding en de ketenregeling. De aanzegverplichting is per 1 januari 2015 ingevoerd. …

Ontslagvergoedingen verleden tijd? De transitievergoeding

Het einde van de kantonrechtersformule bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst.
 Introductie van de wettelijke transitievergoeding per 1 juli 2015 AMSTERDAM – Vanaf 1 januari 2015 zal het ontslagrecht wijzigen. Belangrijk onderdeel hiervan is dat het huidige ontslagsysteem twee smaken ontslagvergoedingen kent en dat dit gaat veranderen. De eerste is de vergoeding die op basis van de kantonrechtersformule wordt berekend, …

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid heeft al veel stof doen opwaaien. Nadat de Tweede Kamer op 18 februari 2014 heeft ingestemd met het wetsvoorstel, heeft de Eerste Kamercommissie voor SZW een voorlopig verslag opgesteld met diverse kritische vragen en opmerkingen over de beoogde effecten van het wetsvoorstel aan Minister Asscher. Als deze vragen en opmerkingen behandeld zijn, zal worden bepaald …