De aanzeggingsplicht: Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Vanaf 1 juli 2014 zullen de eerste wijzigingen in het kader van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid ingaan. Ondanks de kritische vragen die gesteld zijn door de Eerste Kamer heeft minister Asscher bij zijn beantwoording van de vragen aangegeven geen reden te zien om de werking van deze eerste wijzigingen uit te stellen. Het wetsvoorstel zal door reparatiewetgeving wel enigszins …