ING maakt fouten, maar niet meer dan de douane

De publieke verontwaardiging over de ING-schikking is groot. De bank trof de schikking omdat het de regels voor het tegengaan van witwassen niet had nageleefd. Het verwijt is dat ING bij zo’n groot misdrijf verantwoording had moeten afleggen bij de rechter. Dat zij een groot misdrijf heeft gepleegd, wordt afgeleid uit de hoogte van de schikking: €775 mln. De oud-president …

De pre-pack is back?!

Zoals eerder bericht, heeft het Hof van Justitie in de zogeheten Smallsteps uitspraak van 23 juni 2017 een belangrijke uitspraak gedaan. Volgens het Hof van Justitie ziet een zogeheten pre-pack niet op de liquidatie van het vermogen van de onderneming en omdat de pre-pack geen wettelijke basis heeft, zou een pre-pack niet leiden tot de uitzondering op de regel dat …

Is er ook een recht op privacy bij een doorstart?

Het kan niemand ontgaan zijn: sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt en dat mensen meer en sterkere privacy rechten hebben. Maar heeft de AVG ook gevolgen voor de faillissementspraktijk en meer in het bijzonder op de doorstart van een failliete onderneming? In deze bijdrage …

Oude of nieuwe cao van toepassing bij doorstart?

Op 9 februari 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over dit onderwerp. In de procedure die vooraf ging aan dit arrest had een aantal werknemers hun nieuwe werkgever CSU gedagvaard. Deze werknemers waren van mening dat zij als gevolg van een doorstart na het faillissement van hun oude werkgever Albatros in dienst waren gekomen bij de doorstartende partij …

Winstuitkering 2016 door de NAM paulianeus?

De storm naar aanleiding van het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden was nog niet gaan liggen of de NAM en ook Shell lagen onder vuur. Een journalist van Trouw had ‘ontdekt’ dat Shell in 2017 haar ‘403-verklaring’ had ingetrokken waardoor zij, kort gezegd, niet meer aansprakelijk is voor schulden uit rechtshandelingen van de NAM. Dit leidde tot commotie in Groningen …

De doorstart(er) start weer door!

De doorstart van een onderneming vanuit faillissement is profijtelijk voor de boedel/curator (en dus de schuldeisers) en de koper. Het is dan ook een veelgebruikt instrument. Bij een doorstart vanuit een faillissement worden de activa van de onderneming gekocht van de curator. De schulden blijven achter en de koper neemt daarnaast een (groot) gedeelte van het personeel over. In de …

Certa Legal is trots op het behaalde resultaat in de waardeverminderingszaak

Team Certa: Maarten Bartels, Michiel Faro, Lisanne Hennink en Rogier Visser Corporaties winnen hoger beroep waardevermindering huizen in aardbevingsgebied Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft vanmorgen bepaald dat NAM aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door aardbevingen en dat NAM de waardevermindering van de onroerende zaken in het aardbevingsgebied moet vergoeden. Daarbij is het niet relevant of de woningen fysieke schade …

Papieren vermogensverschuivingen en de reikwijdte van artikel 2:248 BW

Hoe een ‘papieren’ vermogensverschuiving verstrekkende gevolgen kan hebben voor een (indirect) bestuurder/aandeelhouder blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 10 maart 2017 (HR 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:215). Uit deze uitspraak blijkt bovendien eens te meer hoe belangrijk het is om tijdig een jaarrekening te deponeren. Lees hier de bijdrage van Peter Wijbrands in Bedrijfsjuridische Berichten 2017/87, waarin dieper …

Betalingstermijn maximaal 60 dagen!

Betalingstermijn maximaal 60 dagen! Per 1 juli 2017 is de nieuwe wet “Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen” in werking getreden. Het doel van deze wet is om onredelijk lange betalingstermijnen tegen te gaan. Voor grote ondernemingen betekent dit dat het niet meer toegestaan is om voor betaling van facturen van een MKB-ondernemer een langere betalingstermijn dan …

Bevoegdheden curator verder uitgebreid

Bevoegdheden curator verder uitgebreid
Per 1 juli 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden. De wet beoogt de informatiepositie en de fraudesignalerende rol van de curator te versterken. De wet voorziet in een meldingsplicht voor de curator in geval van (vermoedelijke) fraude. Verder brengt de wet nieuwe verplichtingen voor gefailleerde met zich mee. Deze verplichtingen zien op de informatieplicht …

Read More

Uitspraak Hoge Raad: OR heeft adviesrecht bij doorstart

Het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) geldt voortaan ook bij de doorstart van een bedrijf. Dit volgt uit de uitspraak van de Hoge Raad in een zaak rond de failliete drogisterijketen DA. Eind 2015 ging DA failliet. Slechts een paar uur nadat het faillissement was uitgesproken, maakte de onderneming een doorstart. De curator van DA heeft de OR pas nadat …

Benut bestaande wettelijke structuren beter voor bescherming van ondernemingen

Het Financieele Dagblad, 27-05-2017 Joris Struycken De afgelopen twintig jaar zijn beschermingsconstructies uit de mode geraakt. Toen het fenomeen aandeelhouderswaarde vigerend was en Gerrit Zalm minister van Financiën was, werd de destijds gebruikelijke certificering van aandelen zo goed als afgeschaft. Niet veel later formuleerde de commissie onder leiding van Morris Tabaksblat enkele beginselen die houders van preferente aandelen beknotten en …

Alsnog schadevergoeding longartsen Ruwaard van Putten-ziekenhuis

Twee voormalig longartsen van het Ruwaard van Putten-ziekenhuis in Spijkenisse hebben alsnog recht op een schadevergoeding op grond van ongerechtvaardigde verrijking. Deze artsen dienen alsnog financiële compensatie te verkrijgen van de vier ziekenhuizen en hun collega-longartsen die na het faillissement hun praktijk overnamen, zonder daarvoor enige vergoeding te betalen. Het gaat hier om het Spijkenisse Medisch Centrum, het Maasstad-, Ikazia- …

amerika-houdt-saudi-arabie-aansprakelijk-voor-911

“Amerika houdt Saudi-Arabië aansprakelijk voor 9/11.”

De Amerikaanse Senaat heeft op 28 September 2016 een Wet aangenomen voor aansprakelijkheid van een buitenlandse staat voor terrorisme (de “Justice Against Sponsors of Terrorism Act”, S.2040 – 114th Congress (JASTA)). Wat houdt deze wet in? Dat landen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van slachtoffers van terrorisme als die landen willens en wetens hebben meegewerkt aan of hebben geholpen …