Hudson’s Bay failliet

De Rechtbank Amsterdam heeft op 31 december 2019 het faillissement van Hudson’s Bay Nederland uitgesproken. Alle Hudson’s Bay-winkels in Nederland zijn per 1 januari 2020 gesloten. De komende twee maanden zal een zeer beperkte groep van (deels) Hudson’s Bay-medewerkers onder leiding van de curatoren de warenhuizen ontruimen en opleveren aan de verhuurders. De curatoren wikkelen het faillissement van Hudson’s Bay …

Vakantieperikelen

De zomervakantieperiode is in de meeste delen van het land aangebroken. Traditioneel de tijd dat veel werknemers met vakantie gaan. Als werkgever krijg je te maken met vakantie gerelateerde vragen. We frissen graag het geheugen even op; hoe zit het arbeidsrechtelijk ook alweer? Ook hier geldt; als het niet duidelijk is en er volgt een discussie tussen werkgever en werknemer, …

Betere positie werknemers bij doorstart onderneming?

Bovenstaande titel (zonder vraagteken) is de aanhef van het nieuwsbericht van 29 mei 2019 naar aanleiding van het wetsvoorstel van ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat inmiddels (tot 31 augustus 2019) in consultatie is gegaan. Het leidt volgens mij tot het opdrogen van de klassieke doorstart. Naar mijn mening is dit wetsvoorstel slecht nieuws voor …

Spuitschade. Wat is dat en wanneer ben je aansprakelijk?

Het is heel makkelijk om iemand aansprakelijk te stellen. Een eenvoudig briefje is al voldoende, maar het kan zelfs mondeling. Het wordt ingewikkelder – en voor juristen dus leuker – om de (vermeende) aansprakelijkheid bij de rechter vastgesteld te krijgen. Tegen deze achtergrond deel ik graag een recente uitspraak van het Hof Den Bosch van 14 mei 2019 waar Certa …

Een besluit tot uitgifte van aandelen

Als een onderneming meer eigen vermogen nodig heeft, is een uitgifte van aandelen vaak het aangewezen middel daartoe. Als er meerdere aandeelhouders zijn met betrekkelijk grote verschillende pakketten, is een dergelijke beslissing wel eens controversieel. Immers, vaak hebben niet alle aandeelhouders even diepe zakken om in de nood te voorzien. In die situatie kan het zijn dat het aankomt op …

Beschikking Ondernemingskamer inzake enquêteprocedure Eneco Groep NV

J.G.A. Struycken In deze bijdrage bespreekt de auteur de uitspraak van 18 juli 2018 van de Ondernemingskamer (ECLI:NL:GHAMS:2018:2488) inzake de enquêteprocedure betreffende Eneco. Het privatiseringsproces en de hoogte van de salariëring van de leden van de directie zijn de twee thema’s die zorgen voor spanningen tussen de aandeelhouders enerzijds en Eneco anderzijds. Toen de gemeente Rotterdam op 14 februari 2017 …

Let op bij het aangaan van een borgtochtovereenkomst; ontbinden is (bijna) onmogelijk

Borgtocht Een borgtocht is een overeenkomst waarbij de borg zich verbindt tot nakoming van een verbintenis van de schuldenaar jegens  de schuldeiser. Je ziet een borgtocht bijvoorbeeld vaak bij een financiering door de bank; de bank wil extra zekerheid. Indien de schuldenaar niet betaalt, kan de schuldeiser (de bank) de betaling afdwingen bij de borg. Er is derhalve sprake van …

Artsen winnen procedure tegen curatoren Ruwaard van Putten Ziekenhuis.

De rechtbank Rotterdam heeft op 14 november 2018 vonnis gewezen in een zaak tussen de curatoren van het failliet verklaarde Ruwaard van Putten Ziekenhuis en een groot aantal zelfstandige artsen. Het ging in deze procedure om de verdeling van gelden die het ziekenhuis en de artsen per faillissementsdatum aan nog niet gedeclareerd onderhanden werk te vorderen hadden van de verschillende …

Ziekenhuis failliet, de Pre-Pack is zo gek nog niet!

Afgelopen week zijn het Slotervaart Ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard. De gevolgen zijn desastreus. Binnen 2 dagen staan duizenden werknemers op straat, weten patiënten niet waar zij aan toe zijn, staat de continuïteit van zorg op het spel, eindigen verzekeringen (de Staat heeft zich daar gelukkig garant gesteld) en volgt wellicht zelfs sluiting van het Slotervaart Ziekenhuis. De poliklinische …

Het faillissement van een ziekenhuis, wat zijn de complicaties?

Hoewel het in onze verzorgingsstaat lange tijd voor onmogelijk werd gehouden dat een ziekenhuis failliet zou gaan, is dat in korte tijd toch nu toch al verschillende malen voorgevallen en staat dit nu weer te gebeuren bij een aantal ziekenhuizen. In 2013 werd het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse failliet verklaard. In 2014 werd het faillissement van het Ziekenhuis …

Mijn afnemer is failliet. Wat is mijn eigendomsvoorbehoud waard?

U bent leverancier en uw afnemer waar u regelmatig zaken mee doet, is failliet verklaard. Uw afnemer heeft echter een aantal van uw facturen onbetaald gelaten. In uw algemene voorwaarden staat een bepaling met een eigendomsvoorbehoud. Wat kunt u met dit eigendomsvoorbehoud nu uw afnemer failliet is? Een eigendomsvoorbehoud houdt kort gezegd in dat de door u geleverde goederen uw …

ING maakt fouten, maar niet meer dan de douane

De publieke verontwaardiging over de ING-schikking is groot. De bank trof de schikking omdat het de regels voor het tegengaan van witwassen niet had nageleefd. Het verwijt is dat ING bij zo’n groot misdrijf verantwoording had moeten afleggen bij de rechter. Dat zij een groot misdrijf heeft gepleegd, wordt afgeleid uit de hoogte van de schikking: €775 mln. De oud-president …

De pre-pack is back?!

Zoals eerder bericht, heeft het Hof van Justitie in de zogeheten Smallsteps uitspraak van 23 juni 2017 een belangrijke uitspraak gedaan. Volgens het Hof van Justitie ziet een zogeheten pre-pack niet op de liquidatie van het vermogen van de onderneming en omdat de pre-pack geen wettelijke basis heeft, zou een pre-pack niet leiden tot de uitzondering op de regel dat …

Is er ook een recht op privacy bij een doorstart?

Het kan niemand ontgaan zijn: sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt en dat mensen meer en sterkere privacy rechten hebben. Maar heeft de AVG ook gevolgen voor de faillissementspraktijk en meer in het bijzonder op de doorstart van een failliete onderneming? In deze bijdrage …