Beschikking Ondernemingskamer inzake enquêteprocedure Stichting Meavita Nederland

S.D.W. Gratama en J.G.A. Struycken Inleiding en procedureverloop Op 2 november 2015 heeft de Ondernemingskamer (ECLI:NL:GHAMS:2015:4454) in een 113 bladzijden tellende uitspraak vastgesteld dat binnen het gefailleerde zorgconcern Meavita sprake is geweest van wanbeleid en dat diverse bestuurders en commissarissen hiervoor verantwoordelijk zijn. Deze zaak kreeg al veel aandacht in de media, niet in de laatste plaats omdat de voorzitter …

Loont overwerk nu wel of niet?

Op 6 januari 2016 wees de kantonrechter te Alkmaar een interessante uitspraak onder verwijzing naar de Horeca-cao (JAR 2016/67). Partijen waren een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeengekomen met een minimum looptijd van 5 jaar overeengekomen, startend 1 mei 2013. De werknemer was overigens al sinds 2006 in dienst bij de werkgever. Sinds 1 mei 2013 kreeg de werknemer een nieuwe …

Is all-in-loon toegestaan?

Recuperatiefunctie Vooral in de horeca, of elders waar veelvuldig gewerkt wordt met oproepkrachten, geven sommige werkgevers er de voorkeur aan om aan hun werknemer een zogenaamd ‘all-in’ uurloon te betalen.  De Koninklijke horeca Nederland (“KHN”) geeft in haar model-arbeidsovereenkomst zelfs een standaard clausule die dit voor je regelt. De werknemer ontvangt dan gelijktijdig met zijn reguliere loon het loon over …

Bent u als werkgever gebonden aan toezeggingen door een leidinggevende?

Is het in uw organisatie wel eens voorgekomen? Een leidinggevende doet de toezegging aan een werknemer dat zijn arbeidsovereenkomst zal worden verlengd, terwijl de leidinggevende hiertoe niet bevoegd is. Bent u als werkgever dan gebonden aan deze toezegging van de leidinggevende? Kort geding De rechtbank Amsterdam heeft op 22 januari 2016 in een kort geding hierover geoordeeld. Het ging in …

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

  Mag er in een arbeidsovereenkomst of contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding worden opgenomen of niet? Het is sinds de wetswijzigingen van vorig jaar onduidelijk geworden. mr. Jolanda de Groot legt uit onder welke voorwaarden het wel mag en waar je op moet letten om een concurrentiebeding op te stellen. Mocht je hier nou nog vragen over hebben stuur dan …

2016: De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht

Het jaar 2016 zal ook op arbeidsrechtgebied de nodige wijzigingen met zich meebrengen. Tijd om een aantal van de belangrijkste wijzigingen onder uw aandacht te brengen. 1. Wijzigingen WW Per 1 januari 2016 wijzigt de maximale duur en de opbouw van WW. Duur van de WW De maximale duur van een WW-uitkering was tot 1 januari 2016 38 maanden. Vanaf …

Het pensioenontslag en doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Welke mogelijkheden zijn er?

Veel organisaties hebben wel een oudere werknemer in dienst die de AOW-gerechtigde leeftijd nadert. Sommige van deze werknemers gaan direct met pensioen, terwijl andere nog willen blijven doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Hoe zit het ook alweer met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en het eindigen van de arbeidsovereenkomst, de aanzegplicht en de wettelijke regels omtrent …

Het concurrentiebeding: ontwikkelingen na invoering van de WWZ

Het concurrentiebeding blijft een terugkerend onderwerp van discussie in het arbeidsrecht. Door de invoering van de WWZ zijn de regels voor het concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gewijzigd. Nu deze wijzigingen bijna een half jaar geleden zijn doorgevoerd is het tijd voor een update over de ontwikkelingen van het concurrentiebeding in de jurisprudentie. Uitgangspunt: recht op vrije arbeidskeuze In …

Reistijd arbeidstijd voor werknemers zonder vaste werkplek

Reistijd arbeidstijd voor werknemers zonder vaste werkplek Het Europese Hof heeft op 10 september 2015 bepaald dat de tijd die werknemers zonder vaste werkplek dagelijks kwijt zijn aan reizen tussen hun woonplaats en de locatie van hun eerste en laatste klant, geen “rusttijd” maar “arbeidstijd” is.  Er is veel commotie ontstaan naar aanleiding van dit arrest. Volgens FNV-bestuurder Patijn heeft …

De Wet Werk en Zekerheid – Waar loop je in de Hospitality tegen aan

Werkgevers in de hospitality branche werken voor bepaalde groepen functies bijvoorbeeld graag met flexibele arbeidskrachten, bijvoorbeeld in de vorm van oproepcontracten (het nul-uren contract). De Wet Werk en Zekerheid die in fasen is ingevoerd en per 1 juli 2015 volledig van kracht is, heeft diverse wijzigingen doorgevoerd op het gebied van die flexibele arbeid. Waar loop je dan bijvoorbeeld tegen …

Eerste poging tot invulling begrip “billijke vergoeding” : 2x de transitievergoeding

Eerste poging tot invulling begrip “billijke vergoeding” : 2x de transitievergoeding In het nieuwe ontslagrecht behoort de kantonrechtersformule tot de verleden tijd. De verwijtbaarheid van een werkgever kan dus niet meer worden verdisconteerd in een hogere (correctiefactor en) ontslagvergoeding. Als de werknemer zelf een ontbinding verzoekt en de kantonrechter stelt vast dat er sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de …

Oproep: Haal je juridische vaccinatie op 15 oktober 2015

Full-service dienstverlener Certa Legal is sinds 1 juli 2013 ook gevestigd in Almere. Wij ondersteunen u graag in al uw juridische zaken en bieden onder meer de volgende diensten aan: advocatuur, projectmatige inzet van juristen, fiscaal juridisch advies, credit management, legal in- & outsourcing. Certa Legal is uw ideale partner voor al uw juridische zaken. Een partner die zelf ondernemer …