Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

  Mag er in een arbeidsovereenkomst of contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding worden opgenomen of niet? Het is sinds de wetswijzigingen van vorig jaar onduidelijk geworden. mr. Jolanda de Groot legt uit onder welke voorwaarden het wel mag en waar je op moet letten om een concurrentiebeding op te stellen. Mocht je hier nou nog vragen over hebben stuur dan …

2016: De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht

Het jaar 2016 zal ook op arbeidsrechtgebied de nodige wijzigingen met zich meebrengen. Tijd om een aantal van de belangrijkste wijzigingen onder uw aandacht te brengen. 1. Wijzigingen WW Per 1 januari 2016 wijzigt de maximale duur en de opbouw van WW. Duur van de WW De maximale duur van een WW-uitkering was tot 1 januari 2016 38 maanden. Vanaf …

Het pensioenontslag en doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Welke mogelijkheden zijn er?

Veel organisaties hebben wel een oudere werknemer in dienst die de AOW-gerechtigde leeftijd nadert. Sommige van deze werknemers gaan direct met pensioen, terwijl andere nog willen blijven doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Hoe zit het ook alweer met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en het eindigen van de arbeidsovereenkomst, de aanzegplicht en de wettelijke regels omtrent …

Het concurrentiebeding: ontwikkelingen na invoering van de WWZ

Het concurrentiebeding blijft een terugkerend onderwerp van discussie in het arbeidsrecht. Door de invoering van de WWZ zijn de regels voor het concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gewijzigd. Nu deze wijzigingen bijna een half jaar geleden zijn doorgevoerd is het tijd voor een update over de ontwikkelingen van het concurrentiebeding in de jurisprudentie. Uitgangspunt: recht op vrije arbeidskeuze In …

Reistijd arbeidstijd voor werknemers zonder vaste werkplek

Reistijd arbeidstijd voor werknemers zonder vaste werkplek Het Europese Hof heeft op 10 september 2015 bepaald dat de tijd die werknemers zonder vaste werkplek dagelijks kwijt zijn aan reizen tussen hun woonplaats en de locatie van hun eerste en laatste klant, geen “rusttijd” maar “arbeidstijd” is.  Er is veel commotie ontstaan naar aanleiding van dit arrest. Volgens FNV-bestuurder Patijn heeft …

De Wet Werk en Zekerheid – Waar loop je in de Hospitality tegen aan

Werkgevers in de hospitality branche werken voor bepaalde groepen functies bijvoorbeeld graag met flexibele arbeidskrachten, bijvoorbeeld in de vorm van oproepcontracten (het nul-uren contract). De Wet Werk en Zekerheid die in fasen is ingevoerd en per 1 juli 2015 volledig van kracht is, heeft diverse wijzigingen doorgevoerd op het gebied van die flexibele arbeid. Waar loop je dan bijvoorbeeld tegen …

Eerste poging tot invulling begrip “billijke vergoeding” : 2x de transitievergoeding

Eerste poging tot invulling begrip “billijke vergoeding” : 2x de transitievergoeding In het nieuwe ontslagrecht behoort de kantonrechtersformule tot de verleden tijd. De verwijtbaarheid van een werkgever kan dus niet meer worden verdisconteerd in een hogere (correctiefactor en) ontslagvergoeding. Als de werknemer zelf een ontbinding verzoekt en de kantonrechter stelt vast dat er sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de …

Oproep: Haal je juridische vaccinatie op 15 oktober 2015

Full-service dienstverlener Certa Legal is sinds 1 juli 2013 ook gevestigd in Almere. Wij ondersteunen u graag in al uw juridische zaken en bieden onder meer de volgende diensten aan: advocatuur, projectmatige inzet van juristen, fiscaal juridisch advies, credit management, legal in- & outsourcing. Certa Legal is uw ideale partner voor al uw juridische zaken. Een partner die zelf ondernemer …

Voorkom misverstanden over social media gedrag

Waar ligt de grens? Sociale media zijn media die gebruikmaken van online-technologiën om sociale interactie te bevorderen. Voorbeelden van sociale media zijn Facebook, Twitter, blogs, Youtube, slideshare, LinkedIn, Hyves, Flickr, etc. De komst van Facebook, Twitter en LinkedIn roept bij werkgevers vragen op: kun je werknemers verbieden of juist dwingen om Twitter te gebruiken? Tast je de privacy van werknemers …

Last call for WWZ

Last call for WWZ As you are aware, the law on employment law changed as of 1 January 2015. Employers are therefore already bound to the new regulations with regard to the probationary period, the non-competition clause and the notification obligation. However, as of 1 July 2015, more changes will come into force. What do you need to know? Please …

Is uw tandartspraktijk al WWZ-proof?

In 2015 verandert het arbeidsrecht rigoureus door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Deze veranderingen hebben directe gevolgen voor werkgevers. In dit artikel worden vier onderwerpen belicht die rechtstreeks van invloed zijn op de positie van zowel werkgevers als werknemers: de aanzegverplichting, het proeftijdbeding, het concurrentiebeding en de ketenregeling. De aanzegverplichting is per 1 januari 2015 ingevoerd. …

Zo makkelijk kunt u een boete voorkomen – Aanzegverplichting

Het jaar 2015 is een belangrijk jaar op arbeidsrechtelijk gebied. Dit is het jaar waarin een groot deel van het arbeidsrecht op de schop gaat. De eerste wijzigingen als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn per 1 januari 2015 ingevoerd. Eén van deze wijzigingen is de invoering van de aanzegverplichting. Omdat de aanzegverplichting voor werkgevers …

Wijzigingen in de werkkostenregeling

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel Belastingplan 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel worden wijzigingen in de werkkostenregeling voorgesteld. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen treden de hieronder genoemde wijzigingen per 1 januari 2015 in werking. De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 in werking getreden, vooralsnog facultatief. Werkgevers hebben de keuze om hetzij de werkkostenregeling, hetzij de oude …