Checklist term sheet negotiations

Checklist term sheet negotiations Guidance / checklist for (pre) seed term sheet talks with potential investors, January 2013 This guidance /checklist might be of assistance for founders of startups engaged in talks with potential (pre) seed investors in the Netherlands. For that reason, this checklist contains in fact the items you will typically see in a (pre) seed stage term …

“Rechter verwijt ING misleiding”

“Rechter verwijt ING misleiding” Casus In december 2005 heeft een dochtermaatschappij van ING alle aandelen in Arenda Holding B.V. verkocht aan Amodo Europe BV voor een bedrag van EUR 21,5 mio. Amodo is een onderneming die zich bezighoudt met persoonlijke kredietverlening. Onder andere door middel van de formule Vola (bekend van de slogan ‘Vola, Vola, Vola, voor geld’). Het management …

Slechts drie huurtermijnen schadevergoeding

De kantonrechter te Amsterdam heeft onlangs in een huurzaak een interessante uitspraak gedaan. In de procedure vordert eiser wegens wanprestatie ontbinding van de huurovereenkomst alsmede de resterende huurpenningen (tot aan eerstvolgende einddatum) als schadevergoeding. De kantonrechter ontbindt inderdaad de huurovereenkomst, maar veroordeelt gedaagde tot betaling van slechts drie huurtermijnen als schadevergoeding. Voor de overige termijnen wordt naar schadestaatprocedure verwezen. De …

Legt het Europese hof een bom onder een betaalbare rechtsbijstandverzekering?

Het Europees Hof van Justitie heeft vandaag voor alle rechtsbijstandsverzekeraars (en hun verzekerden) een baanbrekende uitspraak gedaan. Het Europees Hof van Justitie heeft – in een procedure aangespannen door de heer J. Sneller tegen DAS Rechtsbijstand N.V. – geoordeeld dat particulieren of ondernemingen met een rechtsbijstandverzekering in natura, op grond van Richtlijn 87/344 EG, recht hebben op vrije keuze van …

De verbindende kracht van een open kantoor

De toga aan de kapstok verraadt het. U ziet het interieur van een advocatenkantoor. De informeel geklede man op sneakers is Piet-Hein Boekel, een van de oprichters van Certa Legal Advocaten, dat kantoor houdt in een pand aan de Keizersgracht in Amsterdam. Een paar maanden terug zag de inrichting er nog totaal anders uit. Zoals de meeste advocatenkantoren had het …

(On)zekerheden voor verhuurders bij faillissement van een huurder

Verhuurders van bedrijfsruimte proberen bij het aangaan van een huurovereenkomst de schade als gevolg van een faillissement van de huurder te beperken door zekerheden te bedingen. In de praktijk blijkt echter dat bepaalde vormen van zekerheid in een faillissement een ‘schijnzekerheid’ zijn. Hieronder wordt aan de hand van de bekendste vormen van zekerheid de recente (baanbrekende) jurisprudentie van de Hoge …

Certa Legal vat het Regeerakkoord VVD-PVDA samen vanuit bedrijfsjuridisch perspectief

Het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 is aanzienlijk uitgebreider dan de onderstaande samenvatting laat zien. De onderstaande samenvatting concentreert zich op de maatregelen die voor een werkgever/ondernemer vanuit een bedrijfsjuridisch perspectief van direct belang zijn. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld grote ombuigingen en bezuinigingen voorgenomen voor de zorgsector en de sociale zekerheid. Herziening Ontslagrecht en het recht op WW Het ontslagrecht …