Betalingstermijn maximaal 60 dagen!

Betalingstermijn maximaal 60 dagen!

Per 1 juli 2017 is de nieuwe wet “Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen” in werking getreden. Het doel van deze wet is om onredelijk lange betalingstermijnen tegen te gaan. Voor grote ondernemingen betekent dit dat het niet meer toegestaan is om voor betaling van facturen van een MKB-ondernemer een langere betalingstermijn dan 60 dagen te hanteren. Een andersluidende afspraak, waarbij een langere termijn wordt gehanteerd, is nietig. Daarbij geldt dat de termijn dan automatisch wordt omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Vanaf dat moment gaat ook de wettelijke handelsrente lopen.

Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Dus ook al loopt een overeenkomst met een betaaltermijn van 90 dagen nog tot bijvoorbeeld 1 juli 2025, dan wijzigt die betaaltermijn per 1 juli 2018 naar 60 dagen.

De wet geldt dus voor grote ondernemingen die zaken doen met een MBK-ondernemer. Voor de beoordeling of een onderneming onder de noemer ‘grote onderneming’ valt heeft de wetgever aansluiting gezocht bij het jaarrekeningenrecht.

Een onderneming valt in de categorie micro, klein, middelgroot of groot wanneer deze onderneming gedurende twee aaneengesloten (boek)jaren voldoet aan minimaal twee van de drie criteria uit de betreffende categorie. Een MKB-onderneming valt altijd onder micro, klein of middelgroot.

Voor MKB-ondernemingen is deze wet goed nieuws. Zij zullen minder lang op hun geld hoeven te wachten wat hun cash-flow positie ten goede komt. Grote ondernemingen zijn gewaarschuwd. Zij dienen hun (doorgaans) lange betalingstermijnen aan te passen. Immers mogen zij op basis van hun compliance regels en / of MVO beleid niet  in strijd met de wet handelen.