Betere positie werknemers bij doorstart onderneming?

Bovenstaande titel (zonder vraagteken) is de aanhef van het nieuwsbericht van 29 mei 2019 naar aanleiding van het wetsvoorstel van ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat inmiddels (tot 31 augustus 2019) in consultatie is gegaan. Het wetsvoorstel beoogt dat alle werknemers van een failliete onderneming na een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst …

Ziekenhuis failliet, de Pre-Pack is zo gek nog niet!

Afgelopen week zijn het Slotervaart Ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard. De gevolgen zijn desastreus. Binnen 2 dagen staan duizenden werknemers op straat, weten patiënten niet waar zij aan toe zijn, staat de continuïteit van zorg op het spel, eindigen verzekeringen (de Staat heeft zich daar gelukkig garant gesteld) en volgt wellicht zelfs sluiting van het Slotervaart Ziekenhuis. De poliklinische …

Het faillissement van een ziekenhuis, wat zijn de complicaties?

Hoewel het in onze verzorgingsstaat lange tijd voor onmogelijk werd gehouden dat een ziekenhuis failliet zou gaan, is dat in korte tijd toch nu toch al verschillende malen voorgevallen en staat dit nu weer te gebeuren bij een aantal ziekenhuizen. In 2013 werd het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse failliet verklaard. In 2014 werd het faillissement van het Ziekenhuis …

Mijn afnemer is failliet. Wat is mijn eigendomsvoorbehoud waard?

U bent leverancier en uw afnemer waar u regelmatig zaken mee doet, is failliet verklaard. Uw afnemer heeft echter een aantal van uw facturen onbetaald gelaten. In uw algemene voorwaarden staat een bepaling met een eigendomsvoorbehoud. Wat kunt u met dit eigendomsvoorbehoud nu uw afnemer failliet is? Een eigendomsvoorbehoud houdt kort gezegd in dat de door u geleverde goederen uw …

Is er ook een recht op privacy bij een doorstart?

Het kan niemand ontgaan zijn: sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt en dat mensen meer en sterkere privacy rechten hebben. Maar heeft de AVG ook gevolgen voor de faillissementspraktijk en meer in het bijzonder op de doorstart van een failliete onderneming? In deze bijdrage …

Oude of nieuwe cao van toepassing bij doorstart?

Doorstart uit faillissement Contractsovername op grond van oude CAO of nieuw arbeidscontract op basis van nieuwe CAO? Is een biedingsprocedure van een curator gelijk te stellen met een heraanbesteding door de opdrachtgever? Op 9 februari 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over dit onderwerp. In de procedure die vooraf ging aan dit arrest had een aantal werknemers hun …

Winstuitkering 2016 door de NAM paulianeus?

De storm naar aanleiding van het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden was nog niet gaan liggen of de NAM en ook Shell lagen onder vuur. Een journalist van Trouw had ‘ontdekt’ dat Shell in 2017 haar ‘403-verklaring’ had ingetrokken waardoor zij, kort gezegd, niet meer aansprakelijk is voor schulden uit rechtshandelingen van de NAM. Dit leidde tot commotie in Groningen …

De doorstart(er) start weer door!

De doorstart van een onderneming vanuit faillissement is profijtelijk voor de boedel/curator (en dus de schuldeisers) en de koper. Het is dan ook een veelgebruikt instrument. Bij een doorstart vanuit een faillissement worden de activa van de onderneming gekocht van de curator. De schulden blijven achter en de koper neemt daarnaast een (groot) gedeelte van het personeel over. In de …

Bevoegdheden curator verder uitgebreid

Bevoegdheden curator verder uitgebreid
Per 1 juli 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden. De wet beoogt de informatiepositie en de fraudesignalerende rol van de curator te versterken. De wet voorziet in een meldingsplicht voor de curator in geval van (vermoedelijke) fraude. Verder brengt de wet nieuwe verplichtingen voor gefailleerde met zich mee. Deze verplichtingen zien op de informatieplicht …

Read More

Alsnog schadevergoeding longartsen Ruwaard van Putten-ziekenhuis

Twee voormalig longartsen van het Ruwaard van Putten-ziekenhuis in Spijkenisse hebben alsnog recht op een schadevergoeding op grond van ongerechtvaardigde verrijking. Deze artsen dienen alsnog financiële compensatie te verkrijgen van de vier ziekenhuizen en hun collega-longartsen die na het faillissement hun praktijk overnamen, zonder daarvoor enige vergoeding te betalen. Het gaat hier om het Spijkenisse Medisch Centrum, het Maasstad-, Ikazia- …

Curator DA hoefde de Ondernemingsraad niet om advies te vragen over doorstart

Curator DA hoefde de Ondernemingsraad niet om advies te vragen over doorstart

Op 26 mei 2016 heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam bepaald dat de curator van de failliet verklaarde Drogisterijketen DA voor het verkopen van (een belangrijk deel van) de activa de ondernemingsraad van DA niet om advies hoefde te vragen. Het faillissement was uitgesproken op 29 december 2015, nadat aan DA op 23 december 2015 surseance van betaling …

Bestuursverbod in werking getreden

Bestuursverbod in werking getreden

Vandaag (1 juli 2016) is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod aangenomen. Deze wet houdt in dat aan een bestuurder die faillissementsfraude pleegt of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag in aanloop naar een faillissement een civielrechtelijk bestuursverbod opgelegd kan worden voor de duur van ten hoogste 5 jaar. Het doel is om faillissementsfraude en onregelmatigheden rond een faillissement te bestrijden en …