Het faillissement van een ziekenhuis, wat zijn de complicaties?

Hoewel het in onze verzorgingsstaat lange tijd voor onmogelijk werd gehouden dat een ziekenhuis failliet zou gaan, is dat in korte tijd toch nu toch al verschillende malen voorgevallen en staat dit nu weer te gebeuren bij een aantal ziekenhuizen.

In 2013 werd het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse failliet verklaard. In 2014 werd het faillissement van het Ziekenhuis De Sionsberg te Dokkum uitgesproken. Vorige week hebben het Slotervaart Ziekenhuis te Amsterdam en de IJsselmeer Ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk surseance van betaling aangevraagd. Doorgaans betekent dit de voorbode van een faillissement. Uit een jaarlijks onderzoek van BDO bleek onlangs dat in totaal maar liefst veertien ziekenhuizen in financiële moeilijkheden verkeren.

Dit is des te opmerkelijk, wanneer wordt bedacht dat zorg en veiligheid in de huidige politiek veelal als de belangrijkste onderwerpen hebben te gelden en in geen enkel verkiezingsprogramma ontbreken. Daartegenover staat echter het fenomeen van de marktwerking dat in ons zorgstelsel haar intrede heeft gedaan en inmiddels op een zodanige wijze daarin is verankerd, dat ziekenhuizen geen status aparte meer hebben en de overheid ze geen hand meer boven het hoofd houdt als het misgaat.

Uiteraard vormt ieder faillissement op zich al een hard gelag voor de daarbij betrokken partijen, maar bij een ziekenhuis geldt dit in nog meerdere mate, gezien de bijzondere functie die een ziekenhuis vervult als zorgaanbieder. Een faillissement van een ziekenhuis heeft in verband daarmee op een aantal vlakken zeer verstrekkende gevolgen en brengt de nodige complicaties met zich mee, in de eerste plaats voor de patiënten, maar ook voor de betrokken artsen, werknemers en diverse crediteuren. Kan er nog wel zorg worden geleverd? Is er ook op langere termijn continuïteit van zorg mogelijk? Krijgen de artsen en werknemers nog wel betaald en als dat niet gebeurt, dreigen deze hun taken dan neer te leggen? Hoe zit het met de verzekering van een failliet ziekenhuis? Kunnen crediteuren hun goederen terughalen? Dat zijn voorbeelden van de diverse vragen die een rol spelen.

Certa Legal heeft ruime ervaring bij het adviseren in de zorg en is in het bijzonder gespecialiseerd op het gebied van faillissementen. In de afgelopen periode zijn wij nauw betrokken geweest bij de advisering van de medisch specialisten in verband met de faillissementen van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis te Spijkenisse en De Sionsberg te Dokkum. Ook daarnaast hebben wij veel ervaring met faillissementen van diverse zorginstellingen.

Het is voor betrokkenen van belang dat er snel duidelijkheid komt, dat hun rechten goed worden gewaarborgd en dat de (nieuwe) afspraken met de bewindvoerders of curatoren goed worden vastgelegd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met opnemen met Seerp Gratama (gratama@certalegal.nl) of Cedric de Breet (debreet@certalegal.nl). Ook zijn wij bereikbaar via ons algemene telefoonnummer (020 521 66 99) of mail gerust.

26 oktober 2018