Mijn afnemer is failliet. Wat is mijn eigendomsvoorbehoud waard?

U bent leverancier en uw afnemer waar u regelmatig zaken mee doet, is failliet verklaard. Uw afnemer heeft echter een aantal van uw facturen onbetaald gelaten. In uw algemene voorwaarden staat een bepaling met een eigendomsvoorbehoud. Wat kunt u met dit eigendomsvoorbehoud nu uw afnemer failliet is?

Een eigendomsvoorbehoud houdt kort gezegd in dat de door u geleverde goederen uw eigendom blijven totdat de koper (uw afnemer) uw goederen volledig heeft betaald. Als de koper uw facturen niet betaalt, heeft u het recht, om uw eigendommen (tot het bedrag van de openstaande facturen) terug te vorderen. Het faillissement van uw afnemer verandert in principe niets aan dit recht; de goederen blijven ook in faillissement uw eigendom. U zult wel uw eigendomsvoorbehoud kenbaar moeten maken aan de curator. Tegen welke problemen kunt u aanlopen zodra u zich heeft gemeld bij de curator met uw eigendomsvoorbehoud?

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Als u een beroep doet op uw eigendomsvoorbehoud moet u kunnen aantonen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst die u heeft gesloten met uw afnemer. Het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden moet u doen vóór of bij het sluiten van de overeenkomst. Het uitsluitend op uw factuur vermelden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn is daarom niet voldoende.

‘Verlengd’ eigendomsvoorbehoud
De formulering van het eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden bepaalt mede hoe ver uw eigendomsvoorbehoud strekt. Zo kan er in de algemene voorwaarden een ‘gewoon’ eigendomsvoorbehoud worden opgenomen of een ‘verlengd’ eigendomsvoorbehoud. Met een verlengd eigendomsvoorbehoud kunt u uw vordering in principe ook voldoen door goederen op te eisen die onder dezelfde overeenkomst zijn geleverd én al betaald zijn. Met een gewoon eigendomsvoorbehoud kunt u alleen die goederen terugvorderen die onbetaald zijn gebleven.

Identificeerbaar goed
Zorg ervoor dat u uw goederen op locatie van uw afnemer kunt identificeren. Indien de failliet in het bezit is van soortgelijke goederen zal de curator alleen goederen aan u afgeven indien u kunt aantonen dat de goederen daadwerkelijk van u afkomstig zijn. Het is dus aan te raden om uw goederen te voorzien van een merkteken, gravering, etiket, label etc. Als u weet dat er veel soortgelijke goederen worden geleverd aan uw afnemer, dan kan het raadzaam zijn om vooraf afspraken te maken met de afnemer over hoe uw goederen geïdentificeerd kunnen worden.

Van afgifte verzekerd?
Ondanks een rechtsgeldig en verlengd eigendomsvoorbehoud op duidelijk te onderscheiden goederen kan het zijn dat de curator (nog) niet kan of wil meewerken aan afgifte van uw goederen. Dit kan verschillende redenen hebben. Zo kan er een afkoelingsperiode afgekondigd zijn. In deze periode kunnen schuldeisers (tijdelijk) hun goederen niet opeisen omdat de curator de tijd moet hebben om de activa te inventariseren. Er kan sprake zijn van natrekking (uw goed is een bestanddeel geworden van een ander goed) of vermenging (uw goed is vermengd met een ander goed). Ook kan het zijn dat uw goederen al aan een derde zijn geleverd. Tot slot kan de curator om een (boedel)bijdrage vragen alvorens uw goederen worden vrijgegeven.

Kortom, uw eigendomsvoorbehoud is juist in faillissementssituaties van grote waarde. Zorg er wel voor dat u vooraf duidelijke afspraken maakt met uw afnemer over uw eigendomsvoorbehoud en dat u in geval van faillissement tijdig contact opneemt met de curator.

Heeft u vragen met betrekking tot uw eigendomsvoorbehoud of wilt u een eigendomsvoorbehoud opnemen in uw algemene voorwaarden? Certa Legal Advocaten helpt u graag verder. U kunt contact opnemen met Anouk Utens.

08 oktober 2018