Papieren vermogensverschuivingen en de reikwijdte van artikel 2:248 BW

Hoe een ‘papieren’ vermogensverschuiving verstrekkende gevolgen kan hebben voor een (indirect) bestuurder/aandeelhouder blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 10 maart 2017 (HR 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:215). Uit deze uitspraak blijkt bovendien eens te meer hoe belangrijk het is om tijdig een jaarrekening te deponeren. Lees hier de bijdrage van Peter Wijbrands in Bedrijfsjuridische Berichten 2017/87, waarin dieper op dit onderwerp wordt ingegaan.