Slechts drie huurtermijnen schadevergoeding

De kantonrechter te Amsterdam heeft onlangs in een huurzaak een interessante uitspraak gedaan. In de procedure vordert eiser wegens wanprestatie ontbinding van de huurovereenkomst alsmede de resterende huurpenningen (tot aan eerstvolgende einddatum) als schadevergoeding. De kantonrechter ontbindt inderdaad de huurovereenkomst, maar veroordeelt gedaagde tot betaling van slechts drie huurtermijnen als schadevergoeding. Voor de overige termijnen wordt naar schadestaatprocedure verwezen. De vraag is of dit tegen achtergrond van de Hoge Raad (HR 10 juli 2009, NJ 2011, 43) juist is. Uitgangspunt van artikel 6:277 BW is immers dat het volledige positieve contractbelang voor vergoeding in aanmerking komt.

Lees het vonnis hier