Overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid heeft al veel stof doen opwaaien. Nadat de Tweede Kamer op 18 februari 2014 heeft ingestemd met het wetsvoorstel, heeft de Eerste Kamercommissie voor SZW een voorlopig verslag opgesteld met diverse kritische vragen en opmerkingen over de beoogde effecten van het wetsvoorstel aan Minister Asscher. Als deze vragen en opmerkingen behandeld zijn, zal worden bepaald …

Verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Tweede Kamer stemt in met Wet werk en zekerheid

Op 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel Wet en Zekerheid. Het Kabinet Rutte II streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. Dit wetsvoorstel regelt onder meer het recht van flexwerkers en beoogt hen sneller recht te geven op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op basis van de huidige wetgeving, is …

Aanpassing ontslagrecht

Aanpassing ontslagrecht: preventieve toets blijft, maar dan wel procedure via UWV WERKbedrijf Op maandag 29 oktober 2012 presenteerden Mark Rutte en Diederik Samsom hun regeerakkoord “Bruggen slaan”. VVD en PvdA gaan voor 16 miljard euro bezuinigingen doorvoeren. Het regeerakkoord bevat veel plannen en voornemens. In het regeerakkoord wordt ook een plan gepresenteerd voor wijziging van het huidige ontslagrecht. Namens de …