2016: De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht

Het jaar 2016 zal ook op arbeidsrechtgebied de nodige wijzigingen met zich meebrengen. Tijd om een aantal van de belangrijkste wijzigingen onder uw aandacht te brengen. 1. Wijzigingen WW Per 1 januari 2016 wijzigt de maximale duur en de opbouw van WW. Duur van de WW De maximale duur van een WW-uitkering was tot 1 januari 2016 38 maanden. Vanaf …

Het concurrentiebeding: ontwikkelingen na invoering van de WWZ

Het concurrentiebeding blijft een terugkerend onderwerp van discussie in het arbeidsrecht. Door de invoering van de WWZ zijn de regels voor het concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gewijzigd. Nu deze wijzigingen bijna een half jaar geleden zijn doorgevoerd is het tijd voor een update over de ontwikkelingen van het concurrentiebeding in de jurisprudentie. Uitgangspunt: recht op vrije arbeidskeuze In …

Reistijd arbeidstijd voor werknemers zonder vaste werkplek

Reistijd arbeidstijd voor werknemers zonder vaste werkplek Het Europese Hof heeft op 10 september 2015 bepaald dat de tijd die werknemers zonder vaste werkplek dagelijks kwijt zijn aan reizen tussen hun woonplaats en de locatie van hun eerste en laatste klant, geen “rusttijd” maar “arbeidstijd” is.  Er is veel commotie ontstaan naar aanleiding van dit arrest. Volgens FNV-bestuurder Patijn heeft …

De Wet Werk en Zekerheid – Waar loop je in de Hospitality tegen aan

Werkgevers in de hospitality branche werken voor bepaalde groepen functies bijvoorbeeld graag met flexibele arbeidskrachten, bijvoorbeeld in de vorm van oproepcontracten (het nul-uren contract). De Wet Werk en Zekerheid die in fasen is ingevoerd en per 1 juli 2015 volledig van kracht is, heeft diverse wijzigingen doorgevoerd op het gebied van die flexibele arbeid. Waar loop je dan bijvoorbeeld tegen …

Last call for WWZ

Last call for WWZ As you are aware, the law on employment law changed as of 1 January 2015. Employers are therefore already bound to the new regulations with regard to the probationary period, the non-competition clause and the notification obligation. However, as of 1 July 2015, more changes will come into force. What do you need to know? Please …