Transavia wint Hoger Beroep: SGR moet ruim 1 miljoen euro betalen

1 miljoen voor Transavia

Vlak voor kerst heeft het gerechtshof Den Haag Transavia een mooi kerstcadeau gegeven. Stichting Garantiefonds Reisgelden moet op basis van het gewezen arrest Transavia ruim 1 miljoen euro betalen. Transavia had vlak na het uitspreken van het faillissement van OAD in september 2013 aan de curatoren van OAD laten weten dat zij geen vluchten meer zou uitvoeren. Daarop heeft SGR verzocht aan Transavia of zij de gestrande passagiers zou willen terugvliegen, waartoe Transavia bereid was, maar zij wenste daarvoor vanzelfsprekend betaald te worden. SGR had de betaling toegezegd waarop de vluchten ook werden uitgevoerd. Na ontvangst van de rekening van Transavia weigerde SGR echter te betalen. Zij stelde zich onder andere op het standpunt dat Transavia al betaald zou zijn en dat zij enkel borg zou staan voor het geval Transavia nog niet betaald zou zijn.

Vordering

De rechtbank Rotterdam wees in eerste instantie de vorderingen van Transavia af, maar het gerechtshof Den Haag maakte korte metten met het vonnis en wees de vordering van Transavia voor een bedrag van € 921.411,= te vermeerderen met rente, buitengerechtelijke kosten en proceskosten toe. Het Hof stelt vast dat de gemaakte afspraken niet helemaal duidelijk zijn, maar stelt wel vast dat SGR wist dat Transavia de vluchten niet meer wilde uitvoeren en dat de curatoren daarin berustten.

Het Hof

Het Hof is van mening (en vindt dat SGR dat ook had moeten weten), dat Transavia als crediteur van OAD gebruik mocht maken van haar verrekeningsbevoegdheid en dat het duidelijk en terecht was dat Transavia slechts vluchten wenste uit te voeren onder de voorwaarde dat de volledige hiermee gepaard gaande kosten door SGR zouden worden voldaan. Het arrest kun je hier lezen.