Tweede Kamer geeft Pre-Pack wettelijke basis

Tweede Kamer geeft Pre-Pack wettelijke basis

Vorige week – 21 juni – heeft de Tweede Kamer de Wet Continuïteit ondernemingen I aangenomen. Deze Wet zorgt voor een verankering van de zogeheten pre-pack. Het doorstarten na een faillissement wordt hierdoor gemakkelijker. Door de Wet kan een stille curator worden aangesteld ter voorbereiding op een faillissement of een mogelijke voortzetting van de onderneming in afgeslankte vorm (doorstart).

Voordat het faillissement daadwerkelijk wordt uitgesproken, kan een stille curator nu in een korte periode in betrekkelijke rust onderzoeken of een doorstart kans van slagen heeft. Een financier mag in de tussentijd geen beslag leggen op activa en betalingsverplichtingen moeten doorlopen. Acht van de rechtbanken stonden een zogeheten pre-pack toe. De drie rechtbanken die hier niet aan meewerkten, beriepen zich erop dat het (nog) geen wettelijke basis had. Onderzoek heeft uitgewezen dat een doorstart vanuit pre-pack leidt tot een waardevermeerdering van de boedel en tot meer werkgelegenheid.

De Wet/pre-pack is nu aangenomen met twee amendementen. Allereerst krijgen werknemers meer zicht op de voorbereiding van een faillissement door de stille curator. Op voorwaarde van geheimhouding krijgt de Ondernemingssraad of de personeelsvertegenwoordiging in die periode informatie. Dit voorkomt de veel gehoorde klacht over de pre-pack dat er sprake is van misbruik van het faillissementsrecht om zo snel en goedkoop van overtollig personeel af te komen.

Een andere aanvulling (amendement) van de Tweede Kamer is dat de ondernemer zelf niet geheel wordt uitgesloten van de stille voorbereiding van een faillissement. De eigenaren van een onderneming kunnen worden betrokken bij de aanwijzing van de beoogde curator indien zij dat wensen. Ook mag een moedermaatschappij die garant staat voor de betalingsverplichtingen van een dochterbedrijf het recht op betrokkenheid bij het onderzoek naar een doorstart niet worden ontzegd. Ondernemers en investeerders behouden zo de vrijheid om dat zelf te regelen.

Het is goed dat er nu een wettelijke basis is voor de pre-pack, die in de praktijk succesvol is maar ook vragen heeft opgeroepen wegens gebrek aan transparantie. De nu toegevoegde amendementen hopen die transparantie te vergroten. In principe zullen nu alle rechtbanken gaan werken met de pre-pack.