Vakantieperikelen

De zomervakantieperiode is in de meeste delen van het land aangebroken. Traditioneel de tijd dat veel werknemers met vakantie gaan. Als werkgever krijg je te maken met vakantie gerelateerde vragen. We frissen graag het geheugen even op; hoe zit het arbeidsrechtelijk ook alweer?

Wie bepaalt wanneer er vakantiedagen worden opgenomen?
Iedere werknemer bouwt vakantiedagen op en de opbouw start direct na indiensttreding. Een werknemer bouwt tenminste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantiedagen per jaar op. Dat zijn 20 wettelijke vakantiedagen per jaar als iemand fulltime werkt. Iedere dag die de werknemer extra opbouwt, is een bovenwettelijke vakantiedag. Wie bepaalt nu wanneer de opgebouwde vakantiedagen worden opgenomen? Dat doet de werkgever, maar conform de wensen van de werknemer. Als een werknemer zijn wensen schriftelijk aan de werkgever doorgeeft, moet de werkgever daar binnen twee weken op reageren. Doet de werknemer zijn verzoek mondeling, dan moet de werkgever natuurlijk ook reageren, maar geldt de termijn van twee weken niet. Heeft de werkgever gewichtige redenen om niet akkoord te gaan met de vakantiewensen van de werknemer? Dan gaat het belang van de werkgever voor en kan de werknemer niet op dat gewenste moment met vakantie gaan. In een cao kunnen afwijkende afspraken staan.

Wat als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt?
Dagen waarop een werknemer tijdens zijn vakantie ziek is, gelden niet als vakantiedagen. Die dagen kan hij op een later moment genieten. Om misbruik tegen te gaan, kan de werkgever eisen stellen hoe de werknemer zich ziek moet melden. Werknemers die al arbeidsongeschikt zijn door ziekte kunnen ook met vakantie gaan, ook zijn moeten kunnen ‘recupereren’ van hun re-integratiewerkzaamheden. Voor hen geldt ook dat vakantiewensen met de werkgever dienen te worden afgestemd.

Wat als een werknemer zijn vakantieverzoek niet wordt gehonoreerd en dan toch wegblijft?
Dit is een vaak voorkomend probleem in de zomermaanden. De werknemer wil bijvoorbeeld graag drie weken vakantie opnemen, maar de werkgever gaat slechts akkoord met twee weken vakantie. Als de werknemer zonder toestemming van zijn werkgever besluit zijn vakantie te verlengen, kan de werkgever dit als werkverzuim zien en hieraan sancties verbinden. Het is voor werkgevers raadzaam om dit al bij het weigeren van het volledige verzoek aan de werknemer mede te delen.

Zijn er nog algemene tips?
De zomermaanden zijn misschien een goed moment om eens breder naar het beleid binnen de organisatie te kijken. Zijn de regels over opbouw en opname van vakantiedagen voor iedereen duidelijk en kenbaar? Hoeveel dagen mag een werknemer aaneengesloten vakantiedagen opnemen? Zijn er dagen waarop absoluut geen vakantie mag worden opgenomen? Wat is er geregeld over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte?

Ook hier geldt; als het niet duidelijk is en er volgt een discussie tussen werkgever en werknemer, komt dit meestal voor rekening en risico van de werkgever.

Fijne vakantie!

17-07-2019