Project X Haren: Verhaal schade reljongere op ouders

Vele daders van het drama in Haren waar een feestje uitmondde in een miljoenen kostende orgie van geweld zijn gepakt of identificeerhaar. De minderjarigheid van de daders is een probleem voor verhaal van de schade. Daarom moeten ouders voortaan risico aansprakelijk zijn voor hun kinderen tot zij 18 jaar zijn.

Voor kinderen ouder dan 14 jaar zijn de ouders zelden aansprakelijk. Als ze 16 of ouder zijn, zijn ouders niet aansprakelijk Dit is zo bepaald in het Burgerlijk Wetboek, ten einde de WA-premies voor de wettelijke aansprakelijkheid niet te veel op te jagen. Gevolg is dat minderjarige daders slechts zelf aansprakelijk zijn. Zij bieden in de regel echter geen of nauwelijks verhaal.

Risicoaansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen tot zij 18 zijn, sluit aan bij de huidige praktijk van WA-verzekeraars. Die bieden meestal gezinsdekking waardoor elk gezinslid ongeacht de leeftijd voor aansprakelijkheid verzekerd is. Uitgezonderd van dekking zijn opzettelijke daden van verzekerden. Opzet van kinderen ouder dan 14 zou niet gedekt moeten zijn en voor rekening van de ouders moeten komen.

Dit is geen incidentenpolitiek; het sluit aan hij moderne inzichten omtrent hersenontwikkeling en ideeën over minimumleeftijden voor alcohol- en tabaksgebruik. Ook wordt steeds vaker bepleit dat ouders een grotere verantwoordelijkheid dienen te nemen voor kinderen die zich steeds jonger aan steeds grotere delicten schuldig maken. Van zo’n wijziging wordt de wereld echter niet beter. Ouders kunnen, afhankelijk van hun draagkracht, toren­ hoge schulden oplopen door toedoen van hun kinderen, en in ernstige financiële problemen terechtkomen. Dat is een probleem op zich, maar het ligt dan wel op de juiste plaats.