Verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Tweede Kamer stemt in met Wet werk en zekerheid

Op 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel Wet en Zekerheid. Het Kabinet Rutte II streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt.

Dit wetsvoorstel regelt onder meer het recht van flexwerkers en beoogt hen sneller recht te geven op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op basis van de huidige wetgeving, is het toegestaan om een medewerker 3 maal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te geven. Een 4de verlenging geeft de medewerker een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook dienen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen een periode van 3 jaar (36 maanden) te vallen. Indien u 2 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaat voor 1,5 en u wilt vervolgens een derde maal verlengen, dan geldt de derde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien tussen de arbeidsovereenkomsten een periode van 3 maanden geen dienstverband is geweest, begint de keten weer opnieuw. Bij cao kan hiervan worden afgeweken. Het wetsvoorstel wil het volgende regelen:

  • de maximum termijn van de ketenbepaling wordt teruggebracht van 3 jaar naar 2 jaar;
  • de tussenpoos waarbinnen arbeidsovereenkomsten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van 3 maanden naar 6 maanden.
  • afwijking bij CAO van de maximale duur en het maximaal aantal arbeidsovereenkomsten wordt aan voorwaarden gebonden.

Wel heeft de Tweede Kamer diverse wijzigingen aangenomen in het wetsvoorstel. Een belangrijke wijziging is dat de kortere ketenbepaling niet ingaat op 1 juli 2014, maar pas op 1 juli 2015.

Veel advocaten, waaronder de arbeidsrechtadvocaten van Certa Legal, vragen zich af of de voorgenomen wijzigingen nu echt tot gevolg zullen hebben dat personeel sneller recht heeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Certa Legal vreest dat werkgevers nu juist na twee jaar zullen besluiten in het geheel niet te verlengen en dat de medewerker weer op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe baan. De werkgever zal namelijk nu sneller gedwongen zijn een keuze te maken. De band met de medewerker na 3 jaar is sterker dan na 2 jaar. Ook zal het zichtbare resultaat van de inspanningen van de medewerker na 3 jaar groter zijn dan na 2 jaar. Zo zijn er nog meer argumenten tegen het voorstel. Dat deze gedachten niet alleen bij advocaten leeft, blijkt ook wel uit het feit dat bij het aannemen van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is besloten dat de periode tot 1 juli 2015 in elk geval ook zal moeten worden besteed aan nader onderzoek. Zo zullen de voor- en nadelen van een meerjarige tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op een rij worden gezet. Als dit onderzoek leidt tot nieuwe inzichten, is een aanpassingswet noodzakelijk die opnieuw door de Tweede en vervolgens Eerste Kamer moet worden aanvaard. Vooralsnog is de Tweede Kamer dus akkoord en is het woord aan de Eerste Kamer. Het arbeidsrecht team van Certa Legal houdt deze en de andere wijzingen goed in de gaten.

Heeft u vragen? Bel met Mr. Jolanda de Groot of met een van de andere arbeidsrecht collega’s via 020 521 66 99.