Faillissementsverslagen

Hier staat het overzicht van de faillissementen die Certa Legal Advocaten afhandelt. De curator legt de voortgang in het faillissement vast in de openbare verslagen. Het eerste openbare verslag wordt vier weken na het uitspreken van het faillissement opgemaakt. Vanaf het eerste tot en met het vierde openbare verslag gebeurt deze verslaglegging elke drie tot zes maanden. De curator verstrekt in principe geen andere informatie dan in de openbare verslagen staat vermeld.