Certa Legal Incasso

Succesvol ondernemen hangt niet alleen af van de hoogte van de omzet, maar ook van het incasseren daarvan. Certa Legal Credit Management ondersteunt ondernemingen bij het innen van vorderingen en het voeren van een goed en zorgvuldig incassobeleid.

Tactiek

Een goed incassobeleid heeft twee doelen. Niet alleen het innen van vorderingen, maar ook het behoud van een goede relatie met de debiteuren. Daarom geloven wij niet in het blind sturen van aanmaningen. Certa Legal Credit Management bekijkt elke openstaande factuur afzonderlijk en onderwerpt de situatie aan een grondig onderzoek alvorens de tactiek te bepalen. Uit ervaring weten we dat deze aanpak het meeste effect belooft, op beide fronten.

Vorderingen incasseren

Certa Legal Incasso incasseert vorderingen op zowel bedrijven als particulieren in binnen- en buitenland. Onze incassojuristen en onze advocaten stellen daartoe het incassobeleid in onderling overleg met u vast, waaronder het aantal herinneringen, de telefonische opvolging en wanneer er uiteindelijk gedagvaard wordt. Onze incassojuristen en incassoadvocaten onderscheiden zich door de snelheid en de kwaliteit van afhandeling. De snelheid wordt bereikt door het gebruik van geautomatiseerde systemen voor aanmaning, procesbewaking en het monitoren van betalingsregelingen, met daarbij gestandaardiseerde documenten en werkprocedures. Ons incassotraject wordt in de regel, indien er niet is betaald, binnen twee weken na ontvangst van het incassodossier afgesloten met een advies over het verdere plan van aanpak:

  1. Het afschrijven van de vordering;
  2. Het treffen van een betalingsregeling of;
  3. Het starten van een juridische procedure.

Unieke samenstelling van incassojuristen en advocaten

Certa Legal Incasso is uniek vanwege haar samenstelling die bestaat uit zowel incassojuristen als advocaten. Dit heeft voor u als voordeel dat wij, in tegenstelling tot deurwaarderskantoren en incassobureaus, ook zaken kunnen oppakken die uitsluitend behandeld kunnen worden door een advocaat vanwege het procesmonopolie. Voor het doen van een faillissementsaanvraag, een beslaglegging, het voeren van een (incasso) kort geding of (complexe) incassozaken met een groot belang, kunnen wij dus onze advocaten inzetten. Voor eenvoudigere zaken op uitvoerend of ondersteunend niveau, kan veelal worden volstaan met een incassojurist. Certa Legal Incasso staat op deze manier in voor een optimale en kostenefficiënte inzet van haar advocaten en juristen.

Incassoprovisie

Wij brengen de debiteur uitsluitend de wettelijk vastgestelde incassokosten in rekening als vergoeding voor onze buitengerechtelijke werkzaamheden. Over de feitelijk door ons geïncasseerde bedragen brengt Certa Legal Incasso een incassoprovisie in rekening. Mocht tijdens de behandeling van het dossier (uit het verweer) blijken dat de incasso gemotiveerd wordt betwist, dan zullen we met u overleggen over de verdere aanpak en de daarmee gemoeide kosten. Het is mogelijk om gunstige vaste prijsafspraken te maken voor standaard procedures en standaard (proces)verrichtingen.

Debiteurenbeheer

Certa Legal incasso kan het debiteurenbeheer van uw organisatie geheel of gedeeltelijk overnemen. U kunt daarbij zelf bepalen vanaf welke fase u uw debiteurenbeheer wilt uitbesteden. U kunt uw debiteurenbeheer in zijn geheel uitbesteden of bijvoorbeeld na 30 dagen als de debiteur weigerachtig blijft betalen.

Detachering, insourcing & outsourcing van debiteurenbeheerders

Bijna ieder bedrijf heeft wel eens tekort aan personeel. Wanneer dit op een afdeling debiteurenbeheer gebeurt, heeft dit vaak een verslechtering van de cash flow tot gevolg. Wij bieden daarom de mogelijkheid om op een efficiënte wijze (extra) capaciteit in te zetten van debiteurenbeheerders, incassomedewerkers, teamleiders en/of creditmanagers.

Schuldbewaking

In het geval dat uw debiteur onvindbaar is of (tijdelijk) geen verhaal biedt op uw vordering, kan er tijdelijk niet geïncasseerd worden via het minnelijke dan wel gerechtelijke traject.

Certa Legal Incasso biedt voor dit soort situaties de mogelijkheid om uw vorderingen door onze juristen te laten bewaken tot er mogelijkheden zijn om deze alsnog te incasseren. Onze juristen ondernemen acties op die momenten dat het aannemelijk is dat uw debiteur ruimere betalingsmogelijkheden heeft.

Kopen en incasseren van vorderingen

Certa Legal Incasso koopt naast nieuwe vorderingen (fresh debt) en jonge vorderingen (forward flow) ook uw oninbare vorderingen (garage debt) van u over. Portefeuilles die (gedeeltelijk) in beheer zijn bij derden zijn ook voor overname geschikt. De vorderingen worden na overname door Certa Legal Incasso voor eigen rekening en risico geïncasseerd.

Kredietinformatie

Om te voorkomen dat u met nieuwe debiteuren voor verrassingen komt te staan, biedt Certa Legal Incasso de mogelijkheid de kredietwaardigheid van uw huidige en toekomstige klanten te onderzoeken aan de hand van actuele kredietinformatie. Deze kredietrapportages worden opgesteld door een externe partij op basis van alle openbare beschikbare informatie van bijvoorbeeld de Kamers van Koophandel, Rechtbanken en het Nederlands Faillissementen Register. U ontvangt hierbij tevens een advies over de hoogte van het te verlenen krediet.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.