Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Personeel is een niet te onderschatten ‘investering’ voor een onderneming. En zeker niet de eenvoudigste. Goede werknemers zijn moeilijk te vinden en nog moeilijker te behouden. Een gedegen personeelsbeleid met goede arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijke optie- en bonusregelingen is hiervoor vaak een vereiste. De arbeidsrechtspecialisten van Certa Legal hebben hiervan hun expertise gemaakt.

 

Menselijke kant

Arbeidsrecht behelst meer dan alleen juridische aspecten. Een goed personeelsbeleid is wat Certa Legal betreft ook de menselijke aspecten, niet in het minst omdat hierin vaak de oplossing voor problemen schuilt. Wij verdiepen ons in wat er speelt in het bedrijf en werken samen met verschillende specialisten op het gebied van mediation, pensioenzaken en re-integratie om een soepel personeelsbeleid te bevorderen.

Ontslagprocedures

Onlosmakelijk verbonden met een gedegen personeelsbeleid is zorgvuldigheid op het moment dat er afscheid genomen moet worden. Of het nu gaat om een individueel ontslag of om een collectief ontslag bij bijvoorbeeld een reorganisatie, het is voor de werkgever van essentieel belang om de juiste stappen te zetten. Onze arbeidsrechtadvocaten adviseren en begeleiden bij alle mogelijke ontslagprocedures, houden concurrentie- en relatiebedingen tegen het licht en bieden waar nodig specialistische juridische bijstand.

Ondernemingsraden

Een speciale plaats in de arbeidsrechtpraktijk van Certa Legal wordt ingenomen door ondernemingsraden en de advisering daarvan. Collectief ontslag komt steeds vaker voor en de ondernemingsraden spelen hierbij een belangrijke rol. Onze arbeidsrechtspecialisten hebben niet alleen ondernemers in dergelijke trajecten bijgestaan, maar ook ondernemingsraden zijn door ons ondersteund. Een bijzondere bijdrage in onze expertise hierin wordt geleverd door onze sectie ondernemingsrecht, die samen met onze arbeidsrechtadvocaten een feilloze blik werpt op de ondernemerskant van de zaken. Zodoende verstaan wij de kunst om de balans te vinden tussen ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen: dat van de onderneming en dat van de werknemers.

Aanbesteding en Overgang van onderneming

In geval van een verplichte aanbesteding voor de (semi-)publieke sector voor arbeidsintensieve diensten (zoals schoonmaak, catering of beveiliging) speelt het vraagstuk van de zogenaamde overgang van onderneming (ovo). Dat wil zeggen dat in een dergelijk geval de winnaar van een aanbesteding zich geconfronteerd kan zien met een wettelijk verplichte verkrijging van al het personeel dat verbonden is aan de dienst/onderneming die wordt “overgenomen”. Een complex onderdeel van het arbeidsrecht dat grotendeels wordt bepaald door de vele uitspraken van (Europese) rechters hierover. In genoemde sectoren speelt dit specifiek nu dit vaak om arbeidsintensief werk gaat, en nu de cao in die sectoren een verplichting met zich brengt voor de nieuwe partij om een deel van het al werkzame personeel opnieuw een contract aan te bieden. Tijmen Martens heeft inmiddels grondige ervaring in het adviseren en begeleiden van partijen die diensten wenst aan te besteden alsook voor partijen die een aanbesteding willen “winnen”. In dat kader werkt hij ook nauw samen met specialisten/advocaten op het gebied van het aanbestedingsrecht, consultants op het gebied van MVO en specialisten op het gebied van communicatie etc.

Wet Werk en Zekerheid

Het Nederlandse arbeidsrecht is constant in beweging. Zo wordt in 2015 de Wet Werk en Zekerheid gefaseerd ingevoerd. Als gevolg hiervan wordt een heel nieuw ontslagstelsel ingevoerd en veranderen de regels voor de “keten” van contracten voor bepaalde tijd, de proeftijd en het concurrentiebeding. Een beëindiging van een arbeidscontract kan, kortweg, via opzegging (op staande voet of met in achtneming van een opzegtermijn), instemming met de opzegging door de werknemer, een minnelijke regeling, UWV of kantonrechter. Nieuw is de zogenaamde bedenktijd (van 2 weken) voor werknemers bij instemming met een opzegging of een minnelijke regeling. Ook zal het voor werkgevers in beginsel helder zijn welke -transitie- vergoeding zij bij een beëindiging zullen moeten betalen. Daarnaast zullen er vraagstukken kunnen spelen op het gebied van de billijke vergoeding of wellicht een aanvullende contractuele financiële regeling, zoals een “golden parachute”- , bonus- of optieregeling. Al deze regels veranderen het speelveld. De arbeidsrechtspecialisten van Certa Legal zijn volledig op de hoogte van deze nieuwe regels en adviseren u graag over de te nemen route. Te denken valt aan de op te stellen concurrentie- of relatiebedingen, het exacte aantal contracten voor bepaalde tijd dat (nog) kan worden afgesloten etc..

Onze Arbeidsrechtadvocaten

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.