Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Als controle de spreekwoordelijke moeder is van zekerheid, dan is een verzekering de vader. Daar waar sprake is van onzekere voorvallen, staan verzekeringen garant voor een schadeloosstelling. Dat wil zeggen, mits claim en polis aan de juiste voorwaarden voldoen. In alle andere gevallen geeft het verzekeringsrecht uitsluitsel of en wanneer een verzekerde partij recht heeft op vergoeding.

Polisdisputen

Die andere gevallen, ook wel polisdisputen genoemd, zijn uiteenlopend van aard. Het kan zijn dat een verzekeraar dekking weigert omdat de verzekering blijkt te zijn afgesloten voor een risico dat al bekend was bij de verzekerde. Of een onderneming heeft een opstalverzekering afgesloten en denkt te zijn verzekerd voor iets wat door de verzekeraar niet als gedekt blijkt te worden beschouwd. Of, iets wat zich in toenemende mate voordoet nu de sociale voorzieningen aan slijtage onderhevig zijn, een werkgever wordt aangeklaagd voor schade van de werknemer en beroept zich op zijn werkgeversverzekering, waarop de verzekeraar stelt dat de werkgever niet aansprakelijk is voor de schade van de werknemer en weigert deze te vergoeden.

Deskundige begeleiding

Wat de aard ervan ook moge zijn, twee dingen hebben al deze gevallen gemeen. Eén: ze doen zich altijd voor op het verkeerde moment, dat wil zeggen als de schade een voldongen feit is. Twee: ze vereisen een deskundige begeleiding. De verzekeringsrechtspecialisten van Certa Legal behartigen de belangen van alle partijen in polisdisputen. In het geval er dekking is, staat Certa Legal verzekeraars bij.

In of buiten rechte

Een minnelijke oplossing geniet ons inziens waar mogelijk de voorkeur boven een geschil in rechte. Desalniettemin kan het zijn dat een conflict tussen een verzekerde en verzekeraar dusdanig lang blijft voortduren dat een gang naar de rechter op zijn plaats is, of dat een verzekerde aansprakelijkheid niet buiten rechte blijkt te kunnen worden opgelost. In deze gevallen bent u ten minste van één ding verzekerd: de deskundige advisering en bijstand van de verzekeringsrechtadvocaten van Certa Legal.

Onze Verzekeringsrechtadvocaten

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.