Ziekenhuis failliet, de Pre-Pack is zo gek nog niet!

Afgelopen week zijn het Slotervaart Ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard. De gevolgen zijn desastreus. Binnen 2 dagen staan duizenden werknemers op straat, weten patiënten niet waar zij aan toe zijn, staat de continuïteit van zorg op het spel, eindigen verzekeringen (de Staat heeft zich daar gelukkig garant gesteld) en volgt wellicht zelfs sluiting van het Slotervaart Ziekenhuis. De poliklinische afdelingen zullen, zo wordt gemeld, nog wel enige tijd openblijven (er staan immers 20.000- 30.000 (!) afspraken gepland), maar ook dat is slechts een noodgreep.

De curatoren van de ziekenhuizen hadden naar alle waarschijnlijkheid helaas geen andere keus, maar had deze chaos niet voorkomen kunnen worden? Ik denk van wel. Door middel een Pre-Pack zou in ‘relatieve’ rust naar mogelijke oplossingen gekeken kunnen worden. In een periode van bijvoorbeeld 4 weken hadden de stille bewindvoerders tezamen met de belangrijkste stakeholders (Raad van Bestuur, Ondernemingsraad, Medische Staf, Artsen, Vakbonden, Zorgverzekeraars, NzA, Ministerie van VWS e.a.) alle mogelijke oplossingen kunnen onderzoeken. Bijvoorbeeld een (gedeeltelijke) doorstart of een gestructureerde en gecontroleerde beëindiging van (een deel van) de activiteiten van de ziekenhuizen en herplaatsing van patiënten.

De Pre-Pack wordt (helaas) al een tijd niet meer gehanteerd. Sinds het roemruchte “Smallsteps arrest” van het Hof van Justitie, vinden er geen Pre-Packs meer plaats. Dit heeft mede te maken met het feit dat de Wet Continuïteit Ondernemingen I (WCO I) nog steeds niet van kracht is. Het risico van de Pre-Pack is dat nu geldt dat er sprake is van een zogenaamde overgang van onderneming. Dit betekent dat de doorstartende partij al het personeel van het failliete ziekenhuis van rechtswege in dienst krijgt. Dit is doorgaans geen haalbare kaart. De ondernemingen zijn niet voor niets in zwaar weer gekomen.

Onze Minister van Medische Zorg, Bruno Bruins, zegt ondertussen dat hij niets kan doen. Hij was niet eens bekend met de situatie waarin de ziekenhuizen verkeerde. Tegenover journalisten verkondigde hij: “Wij zijn geen bank en van een chaotische situatie is geen sprake”. De verantwoordelijkheid zou bij de ziekenhuizen zelf liggen. De Minister slaat de plank mis. De realiteit is geheel anders, zo bleek nog eens tijdens een uitzending van het tv-programma Pauw van vrijdag 26 oktober jl., waarin het personeel van het Slotervaart Ziekenhuis en patiënten hun zegje konden doen. Dat deden zij met volle overgave. Er blijkt niets geregeld te zijn. Artsen, overig personeel en de patiënten weten niet of nauwelijks waar zij aan toe zijn.

De politiek moet nu opstaan en aansturen dat de WCO I zo snel mogelijk wordt aangenomen zodat de Pre-Pack voor met name dit soort maatschappelijke kwesties gebruikt kan gaan worden. Hiermee kunnen schrijnende situaties van de afgelopen weken in de toekomst voorkomen worden.

Hebt u nog verdere vragen over dit onderwerp? Certa Legal Advocaten helpt u graag verder. U kunt contact op nemen met Cedric de Breet.

01 november 2018